Lletres engabiades, llibertats simbòliques

Deconstruint per renéixer || Viure és un art. Aprendre'n, una utopia.

Categoria: TRASTORN D’ESPECTRE AUTISTA

3 entrades