Mentre el temps extern dona forma a les nostres experiències, el temps intern dona forma als nostres sentits.

Esdevenint batecs de vida, componen la música dels orígens. Succeint el pas dels dies, s’escriuen els nostrats númens.

Molt Bon Any! Salut!