PAPALLONES

En primavera,

brilles alçant el teu vol,

desplegant colors.

Metamorfosi,

evolució de vida,

immens despertar.

Raigs de bellesa,

passió del gran amor, que,

desprens al teu pas.

Bonic somriure,

despertes en els infants,

innocència.

Tothom t’admira,

presència elegant,

mirades del cor.

Meravelloses

pampallugues, fas sentir,

llur papallona.

 

Olga Sànchez i Centeno

Primavera, 2020